MALTESE CROSSES

Maltese x American Rat Terrier mix = Ratese
Maltese x Beagle mix = Malteagle
Maltese x Bichon mix = Maltichon
Maltese x Boston Terrier mix = Boston Malterrier
Maltese x Cairn Terrier mix = Cairmal
Maltese x Cavachon mix = Malton
Maltese x Cavalier King Charles mix = Cav-A-Malt
Maltese x Chihuahua mix = Malchi
Maltese x Chinese Crested mix = Crested Malt
Maltese x Cocker Spaniel mix = Silky Cocker
Maltese x Coton de Tulear mix = Cotonese
Maltese x Dachshund mix = Mauxie
Maltese x German Shepherd = Sheptese
Maltese x Havanese mix = Havamalt
Maltese x Japanese Chin mix = Jatese
Maltese x Lhasa Apso mix = Lhatese
Maltese x Mi-Ki mix = Mi-kitese
Maltese x Miniature Pinscher mix = Malti-Pin
Maltese x Miniature Schnauzer mix = Mauzer
Maltese x Norwich Terrier mix = Nortese
Maltese x Papillon mix = Papitese
Maltese x Pekingese mix = Peke-A-Tese
Maltese x Pomeranian mix = Maltipom
Maltese x Poodle mix = Malti-Poo
Maltese x Pug mix = Malti-Pug
Maltese x Russkaya Tsvetnaya Bolonka mix = Balonkatese
Maltese x Schipperke mix = Schipese
Maltese x Scottish Terrier mix = Scottese
Maltese x Shih Tzu mix = Mal-Shi
Maltese x Silky Terrier mix = Silkese
Maltese x Tibetan Spaniel mix = Tibetan Spaltese
Maltese x Welsh Corgi mix = Cortese
Maltese x West Highland White Terrier (Westie) mix = Highland Maltie
Maltese x Yorkshire Terrier mix = Yorktese
      DESIGNER BREED REGISTRY
  
WORLD WIDE REGISTRY FOR DESIGNER  AND PUREBRED DOGS
                                                   MALTESE CROSSES